• 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
جمعیت ازبکستان
جمعيت جمهوري ازبکستان تقريباً 31 ميليون نفر بوده، که از ميان آن 51 درصد جمعيت را شهرنشينان تشکيل مي دهند. متوسط تراکم جمعيت در يک کيلومتر مربع 65.8 نفر مي باشد. جمهوری ازبکستان از حيث تعداد جمعيت در ميان کشورهاي مستقل مشترک المنافع پس از روسيه و اوکراين در رتبة سوم قرار دارد. اکثريت قريب به اتفاق جمعيت - حدوداً 80 درصد ازبک ها هستند. ازبکستان کشوري چند مليتی بوده، که در آن بيش از 100 اقوام و ملل زندگی مي کنند.
جشن های ملی: چهاردهم ژانويه - روز مدافعان ميهن
در کشور مستقل ازبکستان جشن مذکور به تشکيل نيروهاي مسلح داخلی اختصاص يافته است. در چهاردهم ژانويه سال 1992، در خصوص پيوستن پارلمان اين کشور، مؤسسات آموزش نظامي کشور و ديگر تشکل هاي نظامي از تمامي بخش ها و ائتلافات به حوزة صلاحيت جمهوري ازبکستان مصوبه ای به تصويب رسيد. در 29 دسامبر سال 1993، روز چهاردهم ژانويه به عنوان روز مدافعان ميهن اعلام گرديد.
جشن های ملی:هشتم مارس - روز جهاني زن
در ازبکستان جشن مزبور به عنوان جشن عشق ورزی، مهربانی و زيبايی برگزار می گردد، و همچنين روز مذکور به عنوان «روز مادران» نيز شناخته شده است. هشتم مارس در ازبکستان به عنوان روز تعطيلی مشخص گرديده است.
جشن های ملی: بيست و يکم مارس - نوروز
نوروز جشن ملي - باستانی (که معناي آن در زبان فارسي «روز نو» است) در روز بيست يکم مارس برگزار مي گردد. در اين روز مدت طول شب و روز مساوي مي گردد. با فرا رسيدن جشن مذکور خانواده هاي مردم ازبکستان غذاهاي ملي گوناگوني، همانند سمنو، حليم، سمبوسة سبزی و پلوهويج آماده می سازند. غذاهاي مذکور سرشار از ويتامين هاي زيادی هستند که براي بدن انسان مفيد می باشند. پس از دستيابي کشورمان به استقلال، آداب و رسوم و سنت هاي کهن مردم ازبک احيا گرديد، از جمله برگزاري جشن نوروز در کشور بطور خاص تبلور يافت. جشن نوروز نمادی از دوستی و وحدت همه مردم جهان بوده، و يک جشن فراملی می باشد. در اين روزها، جشن نوروز در ميدان عليشير نوايی باشکوه برگزار می گردد
جشن های ملی: نهم مه - روز خاطره و گراميداشت
در روز نهم مه سال 1999 در پايتخت ازبکستان ميدان خاطره بازگشايی شد و از آن روز بعد، نهم مه به عنوان روز خاطره و گراميداشت جشن گرفته می شود. جشن مزبور داراي معنای وسيعی بوده، و در کشور مستقل ازبکستان ياد هموطنانی که در طول قرن ها قهرمانانه از کشور خود دفاع کرده اند، و براي آزادی، استقلال و امنيت و آسايش مردم خود مبارز نموده اند گرامي داشته می شود، و همچنين آن روز، روز گراميداشت انسانيت و خاطرة مردمان جهان نيز هست. روز خاطره و گراميداشت واقعًا جشن ملي – مردمی است، واين روزها مردم حال بستگان خود را که در مناطق دور و نزديک زندگي می کنند جويا شده, و آنان را مورد تفقد قرار می دهند، و به بازديد بزرگسالان رفته، و به آنان احترام خاصي ابراز می دارند.
جشن های ملی: يکم سپتامبر - روز استقلال
اساساً جشن ملی جمهوري ازبکستان - روز استقلال کشور است. جشن مذکور در تاريخ يکم سپتامبر باشکوه و بطور رنگارنگ برگزار می گردد. جشن ملي جشنی است که در آن دوستی، نيکوکاری و همة آرزوهاي مردم ازبک که به احترام همه جانبه متکی است به نمايش گزارده می شود. گروه هاي مختلف قومی که در ازبکستان زندگي می کنند، با صرف نظر از قوم و نژاد و مذهب خود در تمام مناطق ازبکستان اين روز را به طور فعال جشن می گيرند.
جشن های ملی: يکم اکتبر - روز استادان و معلمان
هر ساله در ازبکستان روز استادان و معلمان به طور گسترده جشن گرفته می شود. از قديم الايام احترام عميق نسبت به اساتيد و معلمان محفوظ مانده است، به طوری که کلماتي همچون «معلم»، «استاد» و «داملا» از سوی شاگردان نه تنها به جهت دانشی که از آنان کسب کرده اند، و به نشانة احترامی که براي مردم و ميهن خود دارند، بلکه شاگردان در طول قرن ها به نشانة سپاس و احترام، اساتيد و معلمان خود را اينگونه خطاب می کردند. شاگردان مدارس و مؤسسات آموزشی نسبت به اساتيد و معلمانی که دانش هاي نخست زندگی را به آنان آموخته اند عميقًا احترام قائل اند. در اين روز شاگردان با قدرداني از اساتيد و معلمان، به پاس زحمات سختي که در راه زندگي کشيده اند با اهدای گل و هدايا به آنان از صميم قلب تبريک می گويند.
جشن های ملی: هشتم دسامبر - روز قانون اساسي کشور
قانون اساسی جمهوري ازبکستان در هشتم دسامبر سال 1992 توسط مجلس به تصويب رسيد. اين روز در تمام ازبکستان جشن گرفته مي شود.
جشن های ملی: عيد ماه مبارک رمضان
اين جشن به عنوان عيد روزه داری شناخته شده، و در تقويم اسلامی (هجري قمري) مصادف با ماه نهم می باشد. جشن مذکور 30 روز بوده، و بر حسب سنت اسلامی، اين ايام تزکيه معنوی و اخلاقی به حساب می آيد. شرايط آن به شرح زير است: از طلوع فجر تا غروب آفتاب از خوردن و آشاميدن و افکار بد خودداری کردن و با اطرافيان رابطة محترمانه داشتن و حتی الامکان نيکی نمودن به آنان است. پس از انجام شرايط مذکور، عيد ماه مبارک رمضان که سه روز به طول می انجامد آغاز می گردد. روز اول «عيد فطر» روز تعطيلی کشور به حساب مي آيد.
جشن های ملی: عيد قربان
عيد قربان يکي از بزرگترين اعياد دينی در جهان است که از سوی مسلمانان برگزار می گردد. منشأ اين عيد بزرگ مرتبط با يک رويداد تاريخی است که حاکی از حاضر شدن حضرت ابراهيم (ع) برای قرباني کردن پسر خود در راه اطاعت از فرمان خدا می باشد، و در اين هنگام اقدام او از سوی خدای متعال متوقف گشته، و به جای پسرش فرمان قربانی کردن حيوانی (گوسفند، شتر و حيوانات ديگر) صادر می گردد. اين عيد سه روز ادامه می يابد، و مسلمانان اين ايام را در کنار خانواده و بستگان خود می گذرانند. مردم در ايام عيد حال بستگان خود را که در مناطق دور و نزديک زندگي مي کنند جويا می شوند، و به نيازمندان کمک مي کنند. روز اول «عيد قرربان» روز تعطيلي کشور به حساب می آيد.
قانون اساسي جمهوري ازبکستان
قانون اساسی جمهوری ازبکستان در هشتم دسامبر سال 1992 در يازدهمين جلسه و دوازدهمين فراخوان شوراي عالی جمهوری ازبکستان به تصويب رسيد. در اوت سال 1991 در نقشة جهان کشور مستقل جديد - جمهوري ازبکستان به منصة ظهور رسيد، و قانون اساسی که در هشتم دسامبر سال 1992 به تصويب رسيد، به عنوان قانون اساسی يک دولت مستقل و دموکراتيک ازبکستان برای اولين بار در تاريخ کشورمان ثبت شد. از آنجا که قانون اساسی کشور از مقدمه گرفته تا همة مواد آن بر مبناي انديشه های استقلال بنا گرديده است حائز اهميت مي باشد.
نمادهای دولت: آرم دولت جمهوري ازبکستان
قانون پيرامون «آرم دولت جمهوري ازبکستان» در دوم ژوئيه سال 1992 در جلسة دهم شورای عالی جمهوری ازبکستان به تصويب رسيد. آرم دولت جمهوري ازبکستان عبارت از تاج گلی است که تصوير خورشيد درخشيده بر روی درة دارای گل هاي شکفته مي باشد که در سمت چپ آن خوشه هاي گندم، و در سمت راست آن قوزه هاي شکفتة پنبه قرار دارد. در قسمت بالای آرم، تصوير ستارة هشت ضلعی به عنوان نماد وحدت ملی قرار داده شده: هلال و ستاره ای که در درون هشت ضلع قرار دارد نماد مقدس مسلمانان می باشد. در مرکز آرم پرنده افسانه ای هما که بال های خود را گسترانده است قرار دارد که اين نمادي از کوشش، سخاوت و ايثار می باشد. اين نمادها و رمز ها بيانگر آرزوها و اميدهاي ملت ما در راه صلح، نيکوکاری، خوشبختی و کاميابی می باشد. در قسمت پايين آرم در نوار تاج که نشان دهندة پرچم دولت جمهوری است نام «ازبکستان» درج گرديده است.
نمادهای دولت: پرچم دولت جمهوري ازبکستان
قانون پيرامون «پرچم دولت جمهوري ازبکستان» در هيجدهم نوامبر سال 1991 در هفتمين جلسة شوراي عالي جمهوري ازبکستان که خارج از نوبت برگزار گرديد به تصويب رسيد. پرچم کشور و نماد آن ارتباط تاريخی خود را با حکومت هايي که در قديم در قلمرو ازبکستان وجود داشته اند بيان می کند، و همچنين سنت هاي ملی و فرهنگی کشور را در خود مجسم می سازد. رنگ آبي پرچم نماد آسمان جاويد و آب حيات است که منعکس کنندة معنای زنده بودن می باشد، که اين در زبان نمادين معاني نيکي، حکمت، پاکيزگي، شکوه و صداقت را می رساند. بنابرين، پرچم دولت امير تيمور نيز دارای رنگ آبي بود. رنگ سفيد پرچم - نماد صلح مقدس بوده، و با روشنايی آن روز و نورافشانان اجرام آسماني هماهنگ می گردد. رنگ سفيد - نماد پاکی، خلوص، صفا، پاکيزگی آرزوها و رؤياها و گرايش به سمت زيبايی درونی می باشد. رنگ سبز - نماد نو شدن طبيعت است، و آن در نزد بسياری از مردمان نماد نيرومندی، اميد و شادی به حساب مي آيد.
خطوط قرمز - معناي انشعابات نيروي زندگی را مي فهماند که در وجود ما موج زنان جريان دارد. عکس هلال نو به سنت هاي تاريخی ما وابسته است، و در عين حال، آن نماد استقلالی که به دست آورده ايم نيز هست. ستارگان براي همگان نماد روحانيت و الوهيت به حساب آمده است. تصوير دوازده ستاره در پرچم دولت جمهوری ازبکستان نيز با سنت هاي تاريخی و تقويم باستاني ما به طور مستقيم ارتباط تنگاتنگي دارد. توجه ما به دوازده ستاره با پيشرفت علم نجوم در انديشة علمي دولت هاي باستاني که در قلمرو ازبکستان کنونی بوده اند تبيين می گردد. تصوير دوازده ستاره در پرچم کشورمان را بايد به عنوان نمادي از قدمت فرهنگ مردم ازبک و گرايش آن به سمت کمال و سعادت در سرزمين خود فهميد.
سرود دولت جمهوري ازبکستان
قانون پيرامون «سرود ملی جمهوری ازبکستان» در دهم دسامبر سال 1992 و در يازدهمين جلسة شورای عالی جمهوري ازبکستان به تصويب رسيد.